Větrníček MINI (lezoucí děti, začínající chodci)

Přejít na kalendář lekcí

Cena 1 lekce ... 180,- Kč

Cena 5 lekcí ... 850,- Kč

Lekce (45 min) povede Martina Outlá, tel.: 608 919 913 . Lekce jsou určeny pro lezoucí děti. Cvičíme v prostorách Sokola, adresa je Kounicova 686/22. 

Cvičení rodičů s dětmi, které je určené pro děti, které lezou.

Během lekce budou zařazeny pohybové prvky, ale i aktivity určené k rozvoji sluchového a zrakového vnímání – písničky a říkanky.

Pohyb je pro dítě v raném věku nejdůležitějším prostředkem vývoje celé osobnosti, cvičení tak prospívá nejen jeho fyzickému, ale i psychickému vývoji. Navíc se rozvíjí hrubá i jemná motorika, se kterými souvisí i budoucí vývoj řeči. S dětmi budeme cvičit na velkých míčích, overballech a budeme využívat různorodých zvukových her. Dítě tak zábavnou formou rozvíjíme a zároveň s ním trávíme příjemné chvíle u společné činnosti. Současně se dítě učí být ve společnosti svých vrstevníků.

Berte si pod dítě prosím menší deku nebo větší plenu.

Těšíme se na vás a vaše děti!


Cena: 180.00 Kč
Větrníček MINI (lezoucí děti, začínající chodci)

Modul: Kurzy