Bc. Blanka Čermáková

Bc. BLANKA ČERMÁKOVÁ (Tel:606 837 536, E-mail: agentura.vetrnik@centrum.cz)

- PORODNÍ ASISTENTKA, LAKTAČNÍ PORADKYNĚ, ČLENKA ČAPA-MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ

 

Narodila jsem se v roce 1958. V roce 1980 jsem maturovala na Střední zdravotnické škole obor ženská sestra, nyní porodní asistentka.

 

Mým prvním pracovištěm bylo gynekologicko porodnické oddělení v NsP ve Vyškově. Pracovala jsem zde na všech pracovištích tohoto oddělení nejprve jako porodní asistentka a pak jako staniční setra gynekologického oddělení.Po Sametové revoluci mě začalo lákat pracovat samostatně. Mým vzorem se stala práce porodních asistentek v Holandsku, kde jsem prostřednictvím ČAPA byla na pracovním pobytu. V roce 1994 jsem rozvázala pracovní poměr s NsP ve Vyškově a v Brně na odboru zdravotnictví požádala o licenci k provozu nestátního zdravotnického zařízení  v oboru porodní  asistentka. Licence vzešla v platnost 5.4.1994. Byla jsem první soukromnou porodní asistentkou v Brně. Až do roku 2000 jsem stále ještě pracovala v různých gynekologických ambulancích a privátních zařízeních.

Jelikož mám také atestaci v oboru cytogynekologický screening se zaměřením na prevenci cervikálního carcinomu, pracovala jsem i v cytologické laboratoři v soukromém zařízení v Brně v Heliosu,s.r.o. na Štefánikově ul.

Od září roku 2000 jsem se naplno začala věnovat privátní praxi a začala jsem spolupracovat s FN v Brně Bohunicích. Spolupráce se týkala a týká možnosti doprovázet rodičky, které prošly mojí péčí v těhotenství i u porodu. Po celou dobu trvání privátní praxe také úzce spolupracuji dříve s Vyšší zdravotnickou školou v Brně a nyní LF MU v Brně, Pardubicích a Ostravě v rámci praktické výuky v komunitní péči.

Od 2.9.2000 došlo k změně statutu NZZ z fyzické osoby na osobu právnickou – s.r.o.

Privátní praxi porodní asistentky v komunitní péči vykonávám do dnešního dne v kombinaci s prací porodní asistentky v terciální sféře na porodním sále.

Jsem vdaná, máme 2 syny a 2 vnoučátka. Tuto náročnou práci ( 24 hodin na telefonu, 7 dnů týdnu, mimo dovolené ) mohu dělat jen s podporou výborného rodinného zázemí.

K mým koníčkům patří především cestování, film, dobrá knížka jakéhokoliv žánru a turistika.

Vzdělání :

1978 maturita na gymnáziu ve Vyškově

1980 maturita na SZŠ Brně

1987 ukončen akreditační kurz v oboru porodní asitentka v IDVZP v Brně

1989 ukončen akreditační kurz v oboru porodní asistentka v komunitní péči v IDVZP v Brně

1993 ukončen dvouletý kurz pro gynekologickou cytodiagnostiku

1197 ukončen kurz laktačního poradenství v Praze u Dr. Paulové a Dr. Mydlilové

2003 ukončen dlouletý kurz vedení psychoprofylaktické přípravy v těhotenství

2005 ukončeno bakalářské studium na LF MU v Brně, obor ošetřovatelství

Jsem zařazena do cyklu celoživotního vzdělání ve zdravotnictví. To znamená, že ročně absolvuji 8-10 seminářů, kurzů, konferencí, workshopů v oboru porodní asistence, kterých se  účastním pasivní i aktivní formou.

Jsem členkou profesní organizace ČAPA ( Česká asociace porodních asistentek ) a místopředsedkyní pro Jihomoravský kraj.

 

 

 

 

Agentura Větrník s.r.o.

Provozovatel zdravotnických služeb

Adresa:
Nerudova 7
602 00 Brno
Česká Republika
mapa

Firemní údaje

Jednatel: Bc. Miroslava Tomická
IČO: 25592441
e-mail: tomicka@agenturavetrnik.cz

mob. tel.: +420 731 175 249

Číslo účtu:  227779100, kód banky 0600


Facebook